Thursday, November 8, 2018

Jenis Harta Dalam Islam

Jenis Harta Dalam Islam

Mutaqawwam dan Ghair Mutaqawwan
Al-Mutaqawwam ; syariah menyatakan mubah  penggunaannya, maka harta tersebut harus berdasakan nilai: 
  1. Nilai halal/haram 
  2. Nilai harga 
  3. Nilai manfaat/mudharat 
Ghair Al-Mutaqawwam ; Penggunaannya tidak harus kecuali ketika darurat dengan syarat: 
  1. Jika tidak menggunakannya akan membahayakan jiwa
  2. Tidak menemukan harta yang halal 
  3. Tidak boleh berlebihan 

Manqul  dan 'Aqar
Al-Manqul  merupakan  harta yang bisa dipindahkan atau berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya kendaraan
Al-’Aqar  merpakan harta yang tidak bisa digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya tanah, bangunan.

Lihat Juga : HARTA MENURUT ISLAM

Mitsli dan Qimi
Harta Mitsli  ialah harta yang mempunyai persamaan (homogen) dengan harta lain seperti  berdasarkan segi  bentuk dan nilai. Ia terbagi kepada empat bagian: 
  1. Barang yang ditumpuk seperti gandum dan padi 
  2. Barang yang ditimbang seperti kapas dan besi 
  3. Barang yang dihitung yang mempunyai bentuk yang hampir sama seperti telor, kelapa 
  4. Barang yang diukur mengikut ukuran meter, kaki, jengkal, dll.

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, perbedaan itu boleh diterima oleh semua pihak. 

Harta Qimi ialah harta yang berlainan jenis atau jika ada persamaan ia berbeda dari segi nilai dan harga yang terlihat tidak boleh diterima oleh semua pihak. Harta ini dikenali dengan harta senilai. 

Istihlaki dan Isti'mali
Harta Istihlaki  ialah Harta yang boleh digunakan dengan merusakkan zatnya seperti makanan dan minuman.
Harta Isti’mali ialah Harta yang boleh digunakan sedangkan zatnya tetap seperti pakaian dan buku

'Ain dan Dayn
Harta 'ain merupakan harta yang berwujud benda, sedangkanHarta Dayn merupakan harta yang berada dalam tanggungan, contoh piutang.

Lihat Juga :

Keyword :
jenis harta jenis harta dalam islam macam macam harta dalam akuntansi pengertian harta dalam islam fungsi harta macam macam harta dalam ekonomi pengertian harta dalam akuntansi macam macam harta fiqih muamalah konsep harta dalam islam kedudukan harta dalam islam jenis harta jenis harta dalam islam macam macam harta dalam akuntansi pengertian harta dalam islam fungsi harta macam macam harta dalam ekonomi pengertian harta dalam akuntansi macam macam harta fiqih muamalah konsep harta dalam islam kedudukan harta dalam islam jenis harta jenis harta dalam islam macam macam harta dalam akuntansi pengertian harta dalam islam fungsi harta macam macam harta dalam ekonomi pengertian harta dalam akuntansi macam macam harta fiqih muamalah konsep harta dalam islam kedudukan harta dalam islam jenis harta jenis harta dalam islam macam macam harta dalam akuntansi pengertian harta dalam islam fungsi harta macam macam harta dalam ekonomi pengertian harta dalam akuntansi macam macam harta fiqih muamalah konsep harta dalam islam kedudukan harta dalam islam jenis harta jenis harta dalam islam macam macam harta dalam akuntansi pengertian harta dalam islam fungsi harta macam macam harta dalam ekonomi pengertian harta dalam akuntansi macam macam harta fiqih muamalah konsep harta dalam islam kedudukan harta dalam islam jenis harta jenis harta dalam islam macam macam harta dalam akuntansi pengertian harta dalam islam fungsi harta macam macam harta dalam ekonomi pengertian harta dalam akuntansi macam macam harta fiqih muamalah konsep harta dalam islam kedudukan harta dalam islam Cara Mengatasi Wajah Berminyak Dan Kusam Cara Membuat Wajah Putih Bersih Cara Memutihkan Wajah Pria dan Wanita Alami Apakah Rebo Wekasan Itu HARI SIAL.? Kondisi Ekonomi Indonesia 2017 Sejarah Pemikiran Ekonomi Menurut Ibnu Syai’bani Hukum Cadar Dalam Islam Membalikan Kedua Tangan Penyakit Kuning Solat Dibelakang Imam beda Madzhab http://antontasik.com

0 comments:

Post a Comment