Selasa, 06 November 2018

HARTA MENURUT ISLAM | Fiqih Ekonomi

HARTA (مال)

HARTA MENURUT ISLAM | Fiqih Ekonomi


Pengertian Harta

Secara Bahasa:
Harta dalam bahasa arab disebut Maal (مال) yang berasal dari kata مال - يميل - ميلا yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau kumpulan manusia seperti barang berharga, barang perniagaan, aset tetap, uang atau hewan. 

Dalam al-Qur’an kata “maal” dengan segala bentuknya disebut 86 kali. 25 kali dalam tunggal مال (maal) dan 61 kali dalam bentuk jama’ أموال (amwal) serta diidhofahkan (disandarkan) kepada kata ganti jama’. à ini menunjukkan isyarat bahwa fungsi harta adalah sosial.

Hanya 6 kali kata maal (harta) dalam bentuk tunggal yang disandarkan kepada tunggal personal ketiga ماله (maaluhu=hartanya). Dan dari 6 kali itu, hanya satu kali yang bersifat pujian, yaitu dalam surat al-Lail: 18, yakni Abu bakar yang rela menderakan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى 

“yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya”

Dari jumlah kata maal yang disebutkan al-Quran sebanyak 86 kali, hanya satu kali yang berisi pujian dari Allah. Ini memberi pelajaran bahwa kecenderungan harta membuat miring, menyeleweng, jauh lebih dominan daripada harta membuat manusia berbuat baik. Atau dengan kata lain sedikit sekali orang yang dapat bertahan dengan kebenaran dan kebaikan jika digoda dengan harta.

Secara Istilah:
Imam Hanafiyah :

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة 

"Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan"

Pendapat Ulama Lainnya:

ما يميل اليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع

"Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya"

كلّ عين ذات قيمة مادّيّة متداولة بين الناس

"Segala zat yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia"

Ibn Abidin, fuqaha mazhab Hanafi menafsirkan harta sebagai:
Sesuatu yang manusia membutuhkannya secara fitrah dan ia merupakan sesuatu yang boleh disimpan untuk digunakan apabila diperlukan.

Imam al-Syafie pula berpendapat harta sebagai:
Sesuatu yang berharga dan hendaklah diganti atau dibayar gantirugi apabila mengalami kerusakan atau musnah.

Dr. Abdul Karim Zaidan mendefinisikan harta sebagai:
Sesuatu yang boleh dimiliki atau akan dimiliki di masa depan dan merupakan sesuatu yang  bermanfaat bagi manusia. 

Al-Zarqa, salah seorang fuqaha Hanafi dalam mendefinisikan harta:
Mengambil adat kebiasaan masyarakat umum untuk menentukan sesuatu itu sebagai harta atau tidak. Apa saja yang dianggap berguna dan bernilai pada pandangan masyarakat adalah tergolong sebagai harta. 

Dr.Wahbah al-Zuhaili  berpendapat harta ialah:
Sesuatu yang diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia baik dalam bentuk benda (`ain) atau faedah (manfaat) contohnya kendaraan, bangunan, pakaian, saham dan sebagainya.

Hasbi Ash Shiddieqy : "nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dimiliki, diperjualbelikan  dan berharga".

Mayoritas ulama mendefinsikan Maal adalah segala sesuatu yang dapat dan boleh diambil manfaatnya, atau berpotensi bermanfaat, baik berupa barang, jasa, piutang maupun hak

Dr. Rozalinda menyatakan bahwa sesuatu dikatakan harta apabila memenuhi unsur ; bernilai, dapat dipelihara dan disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan manusia cenderung kepadanya.

Terima Kasih.

Lihat Juga :

Keyword :
status harta dalam islam makalah harta dalam islam pertanyaan harta dalam islam harta dalam islam pdf ujian harta dalam islam pengertian harta dalam islam mengumpulkan harta dalam islam kepemilikan harta dalam islam status harta dalam islam makalah harta dalam islam pertanyaan harta dalam islam harta dalam islam pdf ujian harta dalam islam pengertian harta dalam islam mengumpulkan harta dalam islam kepemilikan harta dalam islam status harta dalam islam makalah harta dalam islam pertanyaan harta dalam islam harta dalam islam pdf ujian harta dalam islam pengertian harta dalam islam mengumpulkan harta dalam islam kepemilikan harta dalam islam status harta dalam islam makalah harta dalam islam pertanyaan harta dalam islam harta dalam islam pdf ujian harta dalam islam pengertian harta dalam islam mengumpulkan harta dalam islam kepemilikan harta dalam islam status harta dalam islam makalah harta dalam islam pertanyaan harta dalam islam harta dalam islam pdf ujian harta dalam islam pengertian harta dalam islam mengumpulkan harta dalam islam kepemilikan harta dalam islam status harta dalam islam makalah harta dalam islam pertanyaan harta dalam islam harta dalam islam pdf ujian harta dalam islam pengertian harta dalam islam mengumpulkan harta dalam islam kepemilikan harta dalam islam harta dalam islam agihan harta dalam islam apa itu harta dalam islam apa yang dimaksud harta dalam islam artikel harta dalam islam asal usul harta dalam islam aturan zakat harta dalam islam bab harta dalam islam bahaya harta dalam islam bentuk harta dalam islam buku harta dalam islam cara memelihara harta dalam islam cara memiliki harta dalam islam cara pembahagian harta dalam islam cara pemilikan harta dalam islam cara pengagihan harta dalam islam cara pengurusan harta dalam islam cinta harta dalam islam ciri harta dalam islam contoh menjaga harta dalam islam dalil tentang harta dalam islam falsafah pemilikan harta dalam islam filosofi harta dalam islam fiqh muamalah harta dalam islam fungsi harta dalam ekonomi islam fungsi harta dalam islam fungsi kedudukan harta dalam islam fungsi sosial harta dalam islam galakan memiliki harta dalam islam hadits tentang harta dalam islam hak milik harta dalam islam hakikat harta dalam islam ppt harta anak yatim dalam islam harta banyak dalam islam harta bawaan dalam hukum islam harta bawaan dalam islam harta bawaan dalam waris islam harta benda dalam islam harta bersama dalam hukum islam harta bersama dalam islam harta bersama dalam perkawinan islam harta bersama dalam waris islam harta cerai dalam islam harta dalam agama islam harta dalam bisnis islam harta dalam ekonomi islam harta dalam hukum islam harta dalam hukum waris islam harta dalam islam adalah harta dalam islam pdf harta dalam islam ppt harta dalam kepemilikan islam harta dalam konsep islam harta dalam pandangan ekonomi islam harta dalam perspektif ekonomi islam harta dalam rumah tangga menurut islam harta dalam teologi islam harta dalam tinjauan islam harta dan jabatan dalam islam harta dan uang dalam islam harta fai dalam islam harta gono gini dalam islam adakah harta gono gini dalam waris islam harta hibah dalam islam harta intelek dalam islam harta istri bekerja dalam islam harta istri dalam islam harta menurut agama islam harta menurut ekonomi islam harta menurut hukum islam harta menurut islam adalah harta menurut syariat islam harta pusaka dalam islam harta rampasan dalam islam harta rampasan perang dalam islam disebut harta riba dalam islam harta rumah tangga dalam islam harta sepencarian dalam islam harta suami dalam islam harta suami dan istri dalam islam harta suami istri dalam islam harta tahta wanita dalam islam harta wakaf dalam islam harta wanita dalam islam harta waris dalam hukum islam harta warisan dalam islam harta warisan menurut islam adalah harta yang berkah dalam islam harta yang halal dalam islam harta yang paling berharga dalam islam hukum harta pusaka dalam islam hukum harta temuan dalam islam hukum riya harta dalam islam hukum zakat harta dalam islam ilmu dan harta dalam islam istilah menjaga harta dalam islam jelaskan filosofi harta dalam islam jelaskan kedudukan harta dalam islam jenis harta dalam islam jenis jenis harta dalam islam pdf jenis zakat harta dalam islam jihad harta dalam islam jurnal harta dalam islam jurnal kepemilikan harta dalam islam jurnal konsep harta dalam islam kaedah pemeliharaan harta dalam ekonomi islam kategori harta dalam islam kedudukan harta dalam ekonomi islam kedudukan harta dalam islam kedudukan harta dalam perkawinan islam kedudukan harta istri dalam islam kepentingan harta dalam islam kepentingan menjaga harta dalam islam kesimpulan harta dalam islam konsep harta dalam ekonomi islam konsep harta dalam islam adalah konsep harta sepencarian dalam islam konsep kepemilikan harta dalam islam konsep pengurusan harta dalam islam landasan hukum harta dalam islam larangan menimbun harta dalam islam larangan menumpuk harta dalam islam latar belakang konsep harta dalam islam macam macam harta dalam waris islam makalah harta dalam tinjauan islam maksud harta dalam islam maksud harta sepencarian dalam islam maksud pembagian harta dalam islam materi harta dalam islam pdf memelihara harta benda dalam islam memelihara harta dalam islam memiliki harta dalam islam mengejar harta dalam islam mengumpul harta dalam islam pembagian harta dalam agama islam pembagian harta dalam hukum islam pembagian harta waris dalam islam lengkap pembahagian harta dalam islam pemilikan harta dalam ekonomi islam pemilikan harta dalam islam pemilikan harta dalam tamadun islam pengertian harta dalam ekonomi islam pengertian harta dalam konsep islam pengurusan harta dalam islam peranan harta dalam muamalah islam perbedaan ilmu dan harta dalam islam perhitungan zakat harta dalam islam perjanjian pisah harta dalam hukum islam perpindahan kepemilikan harta dalam islam yang dibenarkan pertanyaan untuk harta dalam islam pewarisan harta dalam islam resume konsep harta dalam islam riya harta dalam islam ruang lingkup harta dalam islam sebab mencari harta dalam islam sombong harta dalam islam status harta dalam islam syarat harta dalam islam syarat mencari harta dalam islam tanggung jawab pemilik harta dalam islam tujuan kepemilikan harta dalam islam tuntutan mencari harta dalam islam ujian harta dalam islam unsur harta dalam islam wasiat harta dalam islam zakat harta dalam fiqih islam diistilahkan dengan zakat harta dalam islam zakat harta dalam istilah fiqih islam diistilahkan dengan zakat harta temuan dalam islam 3 kategori harta dalam islam 3 konsep harta dalam islam 4 cara memperoleh harta dalam islam 4 cara pemilikan harta dalam islam 5 kedudukan harta dalam islam 9 macam pengeluaran harta dalam islam Cara Membuat Wajah Putih Bersih Secara Alami Pengertian, Gejala dan Penyebab Penyakit Gula Obat Kanker Serviks (Rahim) Tanpa Operasi Penyakit Kejang (Epilepsi) Download Lagu Buruh Tani Mahasiswa Download Mars BKPRMI Download Lagu Nasyid Devotees - Kekasih Shalawat Adalah Ibadah Terdahsyat Menambah Subcribers Youtube termudah Sumber Dana RT/RW | New Penjelasan Tentang Pendapat Rebo Wekasan Menghilangkan Kerutan Pada Wajah Kenapa Kita Mendo'akan Rasulullah S.A.W Hukum Cadar Dalam Islam
banner
Previous Post
Next Post

0 komentar: